Base

Fantastisk vitenskap - - Kjemi -

En for­bin­del­se som « tar imot » hydro­ge­nio­ner i en vann­hol­dig opp­løs­ning. Inne­hol­der io­ner med mot­satt lad­ning. Ett ek­sem­pel er hydr­ok­sid ( OH-), som fin­nes na­tur­lig i vann, og som er ne­ga­tivt la­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.