Varme­over­fø­ring

EN 60 SEKU NDERS INN­FØ­RING I HVOR­DAN VARME KOM­MER SEG FR A A TI L B.

Fantastisk vitenskap - - Fysikk -

Varme­over­fø­ring i prak­sis

Ko­kin­gen av en kje­le med vann bru­ker alle de tre me­to­de­ne for varme­over­fø­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.