In­for­ma­sjon og støt­te

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Hvis du vil ha mer in­for­ma­sjon om kreft og kreft­be­hand­ling, kan du gå til Kreft­for­enin­gens nett­si­der www. kreft­for­enin­gen. no

Tren­ger du noen å pra­te med? Du kan ta kon­takt med Kreft­for­enin­gens hjelpe­lin­je på 800 57 338, man­dag til tors­dag kl. 10– 14.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.