Hjer­nen for­ny­er seg

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Forsk­ning har vist at vis­se de­ler av den voks­ne hjer­nen kan fort­set­te å pro­du­se­re nye nerve­cel­ler, en pro­sess som kal­les nev­ro­ge­ne­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.