Slik vir­ker mus­kel­fi­bre­ne

Musk­le­ne inne­hol­der ras­ke og lang­som­me fib­re for farts­ut­brudd og ved­va­ren­de sam­men­trek­ning.

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Fa­scik­kel

Mel­lom 20 og 80 mus­kel­fi­bre er bun­tet sam­men og dan­ner en fa­scik­kel.

Epi­my­si­um

Hele mus­ke­len er dek­ket av en ro­bust kap­pe av kol­la­gen som er fes­tet til bei­net via en sene.

Mus­kel­fi­ber

Hver fib­er er en lang cel­le med man­ge kjer­ner og er propp­full av sam­men­trek­ken­de pro­tei­ner.

Peri­my­si­um

Hver bunt av mus­kel­fi­bre er dek­ket av en tynn hin­ne av fib­er­rikt kol­la­gen.

Type 1

Lang­som­me fib­re er tyn­ne og røde, og ful­le av lag­ret ok­sy­gen, for å gi ut­hol­den­het.

Type 2

Ras­ke fib­re er tyk­ke og ble­ke. De re­spon­de­rer hur­tig, men trøt­ner fort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.