Ka­ker­lak­ken kan over– leve en atom­bom­be

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

03 Ka­ker­lak­ker tå­ler mye mer strå­ling enn oss men­nes­ker, og noen sier at de vil ta over Jor­da hvis men­nes­ket blir ut­slet­tet av en atom­krig. Det er sant at voks­ne ka­ker­lak­ker kan over­le­ve strå­lings­ver­di­er til­sva­ren­de atom­bom­ben i Hiro­shi­ma, men frukt­bar­he­ten de­res vil­le min­ket dras­tisk.

Ka­ker­lak­ker tå­ler mer ra­dio­ak­tiv strå­ling enn oss for­di cel­le­ne de­res de­ler seg mye sjeld­ne­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.