Flag­ger­mus er blin­de

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

19 Flag­ger­mus er kjent for sin ekko­lo­ka­sjon som gjør at de « ser » i mør­ket, men den vel­ut­vik­le­de hør­se­len be­tyr ikke at de er blin­de. Alle flag­ger­mus har øyne og kan se. Noen av de stør­re, frukt­spi­sen­de ar­te­ne ser til og med bed­re enn oss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.