Glass er tyk­ke­re ne­derst enn øverst

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

Gam­le vin­du­er er ofte tyk­ke­re 22 ne­derst enn øverst, og man trod­de at glass var en seigt­fly­ten­de væs­ke. Nå klas­si­fi­se­res glass som elas­tisk, men fast form. Iføl­ge kje­mi­ke­re og glass­eks­per­ter skyl­des ujevn­he­ter i gam­le vin­du­er at glass­mes­te­re i gam­le da­ger ikke var helt nøy­ak­ti­ge.

Ujevn­he­ter i gam­le vin­du­er og flas­ker skyl­des uper­fekt pro­duk­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.