Salt gjør at vann ko­ker for­te­re

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

28 Man­ge sal­ter van­net for at det skal koke for­te­re, men det­te gir fak­tisk van­net en høy­ere ko­ke­tem­pe­ra­tur. I mat­la­ging er for­skjel­len så li­ten at den nes­ten ikke mer­kes; man tren­ger om lag 230 gram salt for å heve ko­ke­tem­pe­ra­tu­ren til en li­ter vann med bare to gra­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.