C- vi­ta­min er bra for im­mun­for­sva­ret

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

32 Det er man­ge som fyl­ler ska­pet med C- vi­ta­min­pil­ler når vin­te­ren kom­mer. Man­ge stu­di­er vi­ser der­imot at det­te er bort­kas­te­de pen­ger. I en stor stu­die med over 11 000 men­nes­ker fant ikke fors­ker­ne noen be­ty­de­lig for­skjell mel­lom dem som tok et dag­lig til­skudd, og dem som ikke tok det. Men det kan ha en svak ef­fekt hos ma­ra­ton­lø­pe­re og sol­da­ter i ark­tis­ke strøk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.