Hø­ner må ha en hane for å leg­ge egg

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

33 Det er en van­lig mis­for­stå­el­se å tro at hø­ner tren­ger en hane i flok­ken for å leg­ge egg. Hø­ner kan lag­re sæd i krop­pen og be­fruk­te egg før de leg­ges. Men selv uten en hane i nær­he­ten vil høna leg­ge egg. Men de kan selv­føl­ge­lig ikke bli til kyl­lin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.