SAVIL­LE ROW MØ­TER NEW YORK

Mar­cus Wain­wrigth var dritt­lei mote­in­du­stri­en og gjor­de sin egen greie. Mens alle and­re leg­ger ned, tar han Rag & Bone mot nye høy­der.

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD -

Ame­ri­kansk mote står for fall, men Mar­cus Wai­newright og Rag & Bone fos­ser vi­de­re frem.

Mar­cus Wain­wright er opp­vokst i den briu­tis­ke over­klas­sen og har fort­satt for­kja­er­lig­het for alt som kom­mer ut av Savil­le Row. Den sam­me tanke­gan­gen om kva­li­tets­plagg har han over­ført til Rag & Bone.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.