Klu­ge

Finansavisen - JUS - - Historien -

„„Etab­lert av Kris­to­fer Nor­dahl Klu­ge i 1923

i Stav­an­ger.

„„Søn­nen Thor Klu­ge tok over le­del­sen av sel­ska­pet i 1970, og sat­set in­nen­for olje og off­shore. „„Kom til Oslo på midt­en av 80-tal­let, Ber­gen i 1992

og har også en av­de­ling på Ha­mar.

„„Er i dag rundt 160 an­sat­te med ho­ved­kon­tor på

Aker Bryg­ge.

„„Om­sat­te i 2016 for 347 mil­lio­ner kro­ner. „„In­gen fa­mi­lie­med­lem­mer er an­satt len­ger i sel­ska­pet, men man be­hol­der li­ke­vel nav­net Klu­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.