Lis­ter opp­gra­de­rer F-pace

Lis­ter har all­tid hatt det moro med å vi­dere­ut­vik­le Ja­gua­rer til de ras­kes­te ver­sjo­ne­ne du kan ten­ke deg. Nå har de tatt for seg F-pace…

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD MO­TOR@FINANSAVISEN.NO

«Ver­dens ras­kes­te SUV» hev­der Lis­ter når de nå lan­se­rer Lis­ter LFP. Hvor­vidt de har sine ord i be­hold skal vi ikke si for sik­kert, men uan­sett er det hef­ti­ge ytel­ser vi blir eks­po­nert for når den kom­me på mar­ke­det om no­en må­ne­der.

Bru­tal

Det er ikke man­ge uker si­den Lis­ter in­tro­du­ser­te den F-type-ba­se­re LFT-666, og nå er de på ba­nen med noe av den sam­me re­sep­ten for F-pace. Igjen er ef­fek­ten er heist til om­rå­det rundt 680 heste­kref­ter, noe som skal gi topp­has­tig­het like nord for 320 km/t.

De førs­te 100 skal nås i lø­pet av litt over 3,5 se­kun­der. Om det er ras­kest skal vi ikke på­stå.

Kost­bar

Lis­ter vil ikke røpe alle data og de­tal­jer før lan­se­ring, og det er kan­skje ikke så in­ter­es­sant hvis du ikke har minst 140.000 pund. Det er nem­lig der pris­lis­ten star­ter, før du be­gyn­ner å ta en titt på ut­styrs­lis­ten og ten­ke på toll og av­gif­ter.

Vi skal få høre mer om pro­sjek­tet de na­er­mes­te uker, og de førs­te kun­de­ne, som sik­kert har va­ert med på ut­vik­lin­gen, skal visst få sine bi­ler nes­te må­ned.

FREKK: Den er ikke ak­ku­rat ano­nym, Lis­ter LFP.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.