Test bil­kunn­ska­pe­ne

Finansavisen - Motor - - INNHOLD -

1. Hva het grunn­leg­ge­ren av Bent­ley? 2. Når ble Bent­ley kjøpt av Rolls-royce? 3. Hvor lig­ger Bent­leys ho­ved­kvar­ter? 4. Hvem ei­er Bent­ley? 5. Hva he­ter Bent­ley-sje­fen? 6. Hva he­ter de­sign­sje­fen? 7. Hva he­ter nord­man­nen som har de­sig­net for Bent­ley? 8. Hvor man­ge sei­re har Bent­ley på Le Mans? 9. Når kom den førs­te sei­e­ren? 10. Når kom den se­nes­te sei­e­ren?

FOTO: IVAR ENGERUD

NORSK BENT­LEY-DE­SIG­NER: En nord­mann pre­get Bent­leys nye form­språk far slut­ten av 1950-tal­let og inn på 1960-tal­let. Hva het han?

FOTO: IVAR ENGERUD

SORT MAGI: Bent­ley lar in­spi­ra­sjo­nen fra stif­te­rens egen 8-lit­re fra 1930 pre­ge både eks­te­ri­ør og in­te­ri­ør på sin se­nes­te spe­sial­mo­dell. Hva het grunn­leg­ge­ren?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.