Elek­trisk i Wa­les

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

As­ton Mar­tins elek­tris­ke sat­sing og su­per­luk­sus­mer­ket La­gon­da får sitt ho­ved­kvar­ter mer­kets nye an­legg i St At­han i Wa­les.

Den førs­te mo­del­len der­fra blir Rapi­de E nes­te år og i 2021 star­ter den elek­tris­ke lin­jen med La­gon­da å rul­le ut på mar­ke­det. Ak­ku­rat som i Gay­don er det et tid­li­ge­re Royal Air For­ce-an­legg som kon­ver­te­res til bil­pro­duk­sjon. Når an­leg­get er i full drift tid­lig på 2020-tal­let vil det job­be rundt 750 der.

SNART KLART: As­ton Mar­tins nye an­legg i St At­han er in­ne i sis­te fase av bygge­pro­sjek­tet, og fra nes­te år skal det rul­le ut elek­tris­ke bi­ler her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.