I drøy­es­te la­get

Finansavisen - Motor - - TEST -

Et polsk ka­ros­seri­verk­sted måt­te gjø­re full re­trett, etter at de an­ty­det et sam­ar­beid med Ford.

Det er ikke så rart at Ford sat­te fo­ten ned. KHM Mo­tor Po­land på­sto først at de­res ny­skap­ning, War­sza­wa M20 GT, var blitt til med vel­sig­nel­se fra Ford. Gt-bi­len er nem­lig ba­sert på Ford Mustang, men noe of­fi­si­elt sam­ar­beid har ald­ri ek­sis­tert. Nav­net på den pols­ke bi­len er et vink til FSO War­sza­wa M20 fra 1957. Ny­kom­me­ren er ment å va­ere den førs­te av fle­re som fei­rer his­to­ris­ke mo­del­ler i polsk bil­in­du­stri. Som om ikke de­sig­nen, el­ler man­ge­len der­av var nok, no­te­rer vi oss at bak­lyk­te­ne er hen­tet fra tys­ke Mer­ce­des-amg GT.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.