Luf­tig på top­pen

Finansavisen - Motor - - TEST -

En hel­dek­ken­de hjelm kan va­ere en prø­vel­se om som­mer­en. Klima­an­legg er én løsning.

Når det blir for varmt i hjel­men, er det ikke vel­dig vans­ke­lig å løf­te vi­si­ret. Det er ty­de­lig­vis ikke en god nok løsning, skal vi tro Ste­ve Fe­h­er. Ame­ri­ka­ne­ren som tid­li­ge­re har tatt pa­tent på å kjø­le ned bil­se­ter, en løsning brukt av blant and­re Rolls-royce, Bent­ley, Fer­ra­ri, In­fi­ni­ti, Lexus og GM, har nå mon­tert et klima­an­legg bak­på en mo­tor­syk­kel­hjelm. Fe­h­er har in­ves­tert 1 mil­lion dol­lar av egne mid­ler på å ut­vik­le MChjel­men Fe­h­er ACH-1. Vek­ten er 1,45 kilo, men man må plug­ge inn kon­tak­ten i mo­tor­syk­ke­lens 12-volts­ut­tak. Pris: 549 dol­lar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.