Mot slut­ten

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Da­ge­ne er snart tal­te for Bu­gat­tis mek­ti­ge 16-sy­lind­re­de mo­tor, skal vi tro mer­kets sjef Step­han Win­kel­mann. Og det bør vi jo. De­res W16 de­bu­ter­te i Ve­y­ron for 13 år si­den, og den hen­ger fort­satt med i Chi­ron og Di­vo. Nå med vold­som­me 1.500 heste­kref­ter og drei­e­mo­ment på 1.600 new­ton­me­ter. Win­kel­mann tror man må end­re tek­no­lo­gi, men ikke før man får til­sva­ren­de ytel­ser, kan­skje ved hy­brid­løs­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.