Button sel­ger le­ke­tøy­et

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Etter at han la opp For­mel 1-kar­rie­ren har Jen­son Button flyt­tet til USA, mens hans grå Mcla­ren P1 er blitt stå­en­de igjen i Eng­land. Nå har han lagt den ut for salg gjen­nom Ste­ve Hurn Cars, og pri­sen er på 1,6 mil­lio­ner pund. Det ble bare bygd 375 ek­semp­la­rer av P1 i lø­pet av to år etter at den ble lan­sert i Pa­ris i 2012. Buttons mørke­grå ek­semp­lar har kun gått 551 mi­les og er som ny.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.