For­sin­ket pen­sjo­ne­ring

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Vol­vo-sjef Hå­kan Sa­mu­els­son run­det 67 år tid­lig i vår, men det be­tyr ikke at han er på vei ut. Tvert i mot. Nå har han for­len­get kon­trak­ten med Vol­vo til 2022, minst. Det be­tyr både at Vol­vos ki­ne­sis­ke ei­ere er for­nøyd og at Sa­mu­els­son fort­satt fø­ler han har mye ugjort. Det er spe­si­elt over­gan­gen ti lå b lien kom plett­le­ve­ran­dør av mo­bi­li­tet s tje­nes­ter og end­rin­ge­ne i Vol­vos di­rek­te kon­takt med kun­de­ne han vil full­fø­re.

FOTO: IVAR ENGERUD

RESPEKTERT SJEF: Hå­kan Sa­mu­els­son har gjort bra fra seg si­den han kom fra MAN i 2012.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.