Auk­sjons­hus solgt

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Det er ikke ofte vi hø­rer om at auk­sjons­sel­ska­per blir solgt, men nå er en av de vir­ke­lig sto­re ak­tø­re­ne på bil­mar­ke­det, Bon­hams, solgt fra en grup­pe med Evert Lou­w­man og Ro­bert Bro ok si spis­sen til in­ves­te­rings­sel­ska­pet Epi­ris i Lon­don. Bon­hams ble danne­tal­le rede i 1793, og i til­legg til kunst, an­tik­vi­te­ter og ju­ve­ler er bil­av­de­lin­gen en av de størs­te i bran­sjen med auk­sjo­ner både i USA og Euro­pa.

FOTO: IVAR ENGERUD

SOLGT TIL HØYSTBYDENDE! Bon­hams er en av de sto­re på det in­ter­na­sjo­na­le bil­auk­sjons­mar­ke­det, og nå er det på nye ei­er­hen­der etter en lang salgs­pro­sess.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.