Chev­ro­let Bolt

El­bi­len Chev­ro­let Bolt er iden­tisk med Opel Am­pe­ra-e, bort­sett fra lo­go­en, samt man­gel på Dab-ra­dio og vente­lis­te.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - ANDREAS SCHEEL

El­bi­ler la­ger ikke lyd, men i Chev­ro­let Bolt er det lyd­løst også in­ne i ku­pe­en, inn­til du fin­ner en lo­kal Fm-sta­sjon el­ler kob­ler til smart­te­le­fo­nen. Med det dår­li­ge mu­sikk­ut­val­get og de man­ge re­kla­me­ne på norsk ra­dio er tro­lig Spo­ti­fy et bed­re valg uan­sett, så man­ge­len på Dab-ra­dio er ikke noe ar­gu­ment for ikke å kjø­pe bi­len.

Et Dab-adap­ter til un­der tu­sen­lap­pen er et al­ter­na­tiv, slik Chev­ro­let Bolt er til Opel Am­pe­ra-e og dens lan­ge vente­tid også. Berg­heim Auto-salg Oslo på En­sjø im­por­te­rer nem­lig nye Chev­ro­let Bolt fra USA, byg­ger den om til norsk stan­dard, type­god­kjen­ner bi­len og kan le­ve­re den på da­gen. En el­bil med 40 mils rekke­vid­de til halve pri­sen av en Mo­del S el­ler I-pace bør der­for fris­te utål­mo­di­ge el­bil­kun­der.

Mye likt

Inn­ven­dig får du da en bil med den sam­me har­de plas­ten og iden­tis­ke in­te­ri­ø­ret som i Chev­ro­let Bolts euro­pe­is­ke søs­ter. I Pre­mi­um-ver­sjon med skinn­se­ter, Bo­se-an­legg og rygge­ka­me­ra fø­les ikke bi­len bil­lig, men mye er gjort for å spa­re vekt. Et mo­der­ne

LIGNER: Chev­ro­let Bolt er lik Opel Am­pe­ra-e på de fles­te må­ter, med sin kile­for­me­de, Mpv-ak­ti­ge fa­song.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.