De­sign & Tek­nikk

Finansavisen - Motor - - INNHOLD -

Pe­uge­ot vil lan­se­re en ny coupé i Pa­ris, in­spi­rert av gam­le 504.

Det be­gyn­ner å bli len­ge si­den Pe­uge­ot lan­ser­te en bil­mo­dell som ap­pel­ler­te til mer enn for­nuf­ten og lomme­bo­ken. I ok­to­ber lan­se­res en coupé med kla­re vink til Pinin­fa­ri­na-de­sig­ne­de Pe­uge­ot 504 Coupé, bygd fra 1969 til 1983. Iføl­ge Pe­uge­ots sjef­de­sig­ner Gil­les Vi­dal blir den nye bi­len elek­trisk. Kon­sep­tet får di­gi­ta­le side­speil, samt trip­le Led-bak­lyk­ter á la nye 508 og 3008. El­bi­len skal kla­re å kjø­re av seg selv, men de­tal­je­ne rundt det­te er ikke slup­pet ennå. Mens 504 Coupé er en ele­gant ve­te­ran­bil, er 504 Cabrio­let enda fi­ne­re.

Tror vi på det­te?

En­de­lig en spen­nen­de Pe­uge­ot. En elek­trisk ka­brio­let kan bli en ny hit, sett med nors­ke øyne. 5 /6

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.