Ro­ke­ring i Ci­troën-de­sign

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

1. no­vem­ber trer Alex­and­re Mal­val til side for Pier­re Lecler­cq i po­si­sjo­nen som de­sign­sjef for Ci­troën. Lecler­cq kom­mer fra til­sva­ren­de stil­ling i Kia, hvor han kun var et år. Den 46 år gam­le bel­gi­e­ren gikk ut av Art Cen­ter Col­le­ge of De­sign in Pa­sade­na, Ca­li­for­nia i 1998, og de føl­gen­de 20 åre­ne har han va­ert inn­om Fords Ghia-stu­dio, BMW, Roll­sRoyce, Mi­ni og Great Wall i Ki­na, slik en ekte de­sign­nom­a­de skal. Han vil rap­por­te­re di­rek­te til Psa-grup­pens de­sig­n­over­hode Jean-pier­re Ploué.

FOTO: CI­TROËN

ERFAREN NYKOMMER: Som en ekte de­sign­nom­a­de har Pier­re Lecler­cq va­ert inn­om sel­ska­per i både Ita­lia, Tysk­land, UA, Eng­land, Ki­na og Ko­rea før han nå lan­der hos Ci­troën.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.