Buzz Car­go

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Vol­ks­wa­gen job­ber frem mot den sto­re el­bil­bøl­gen, mo­dell for mo­dell. Nå har man lan­sert en ny ver­sjon på den kom­men­de I.D. Buzz: Car­go som blir sit­ten­de un­der den stør­re e-craf­ter i mo­dell­por­te­føl­jen. I.D. Buzz Car­go vil få den lengs­te rekke­vid­den i I.d.-fa­mi­li­en med 545 kilo­me­ter. Buzz Car­go er den fem­te mo­del­len ba­sert på den nye Meb-platt­for­men, og den har mak­si­mal laste­evne på 800 kilo­gram. Mo­del­len for­ven­tes å kom­me på mar­ke­det i 2021.

FOTO: VOL­KS­WA­GEN

SJAR­ME­REN­DE VAREBIL: Vol­ks­wa­gen I.D. Buzz Car­go skal et­ter pla­nen kom­me på mar­ke­det i 2021.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.