Knall­spurt

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

De som hus­ker til­ba­ke til de­sem­ber i fjor hus­ker kan­skje den støy­en som opp­sto da Te­s­la bruk­te alt mu­lig av tvil­som­me trans­por­ter til Nor­ge for å få re­gist­rert flest mu­lig bi­ler i 2017. Den gang lov­te Elon Musk at det skul­le va­ere slutt på sli­ke push for å re­gist­re­re flest mu­lig bi­ler på kort tid, men nå er de i gang igjen. Mens det bare ble re­gist­rert 70 Te­s­la i juli og 200 i au­gust, spreng­job­bet or­ga­ni­sa­sjo­nen i hele sep­tem­ber for å få ut nes­ten 2.000 bi­ler den må­ne­den.

FOTO: IVAR ENGERUD

I RYKK OG NAPP: In­gen mer­ker har så sto­re sving­nin­ger i re­gist­re­rin­ge­ne som Te­s­la – fra 70 til rundt 2.000 på en må­ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.