Best of Show

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Sa­lon Pri­vé Con­cours d’elé­gan­ce er en av de mest pre­sti­sje­fyl­te i Euro­pa. Hvert år sam­ler de rundt 75 av ver­dens fi­nes­te klas­si­ke­re på vak­re Blen­heim Palace uten­for Ox­ford. Så også i år, da Por­sches 70-års­ju­bi­le­um var blant te­ma­ene. Et­ter be­døm­mel­se av en kom­pe­tent jury un­der le­del­se av Le Mans­le­gen­den Derek Bell, ble en 1933 Bu­gat­ti Type 55 Roads­ter kå­ret til «Best of Show» foran en 1937 De­la­ge D8-120 og en 1971 Lam­borg­hi­ni Miu­ra S på de nes­te plas­se­ne.

FOTO: SA­LON PRI­VÉ

VER­DENS MEST ORI­GI­NA­LE: Den­ne Bu­gat­ti Type 55 Roads­ter er det enes­te ures­tau­rer­te ek­semp­la­ret som fort­satt er i per­fekt stand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.