Aske­kunst

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

De to se­nes­te som­re­ne har Ca­li­for­nia va­ert ram­met av vold­som­me skog­bran­ner som har lagt tu­sen­vis av hjem i rui­ner og tatt man­ge ti­talls men­neske­liv. Bran­ne­ne før­te også til ofre på bil­si­den med man­ge ti­talls en­tu­si­ast­bi­ler som ikke ble red­det fra flam­me­ne. Et­ter fjor­årets brann reis­te Rus­sell Hy­zen og Scott Mad­dern rundt i om­rå­det og fo­to­gra­fer­te de ut­bren­te vra­ke­ne til et kunst­pro­sjekt til inn­tekt for of­re­ne.

FOTO: SCOTT MAD­DERN

«ART OUT OF ASHES»: Ut­bren­te klas­sis­ke bil­vrak i So­no­ma Coun­ty er mo­ti­vet til fo­to­graf Scott Mad­derns kunst­pro­sjekt. Her en 1956 Lin­coln Con­ti­nen­tal II.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.