Suv-ryk­te­ne svir­rer

Finansavisen - Motor - - TEST -

Rolls-royce Cul­li­nan kan få kon­kur­ran­se fra Bu­gat­ti, men fore­lø­pig er det lite å høs­te fra of­fi­si­elt hold.

Bu­gat­ti-sje­fen Step­han Win­kel­mann er in­ter­es­sert i å lan­se­re en mo­dell til, som kan ak­kom­pag­ne­re Chi­ron. Ve­y­ron til­hø­rer for­ti­den. - Vi er kla­re til å lage mer enn én mo­dell, sier Win­kel­mann til Auto­car. Når spurt hvor­vidt en SUV er plan­lagt, sva­rer Win­kel­mann at de vur­de­rer alle ka­ros­seri­ty­per. Det flo­re­rer av Bu­gat­ti-suv-for­slag på net­tet. Et ar­tig for­slag fra tys­ke­ren Jan Pei­sert beholder form­språ­ket til Chi­ron og drar på med vinge­dø­rer. Mu­li­gens mind­re prak­tisk enn Fal­con Wings­dø­re­ne til Te­s­la, men klart en su­per­suv ver­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.