Slutt for Ma­ri­car?

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Bare det å stå å tit­te på tra­fik­ken i Tokyo er spen­nen­de. Hele ti­den duk­ker det opp bil­mo­del­ler du ikke har sett før, uni­ke for Ja­pan, både nye og gam­le. Og plut­se­lig duk­ker det opp en rek­ke med go­carts med folk kledd som Su­per Ma­rio, midt i tra­fik­ken. Nå har Nin­ten­do, ska­pe­ren av fi­gu­ren fått nok og sak­søkt tur­ope­ra­tø­ren Ma­ri­car. Ikke bare det, Nin­ten­do har fått med­hold i ret­ten, og den po­pu­la­ere tur­ope­ra­tø­ren har fått en bot på over 700.000 kro­ner.

FOTO: IVAR ENGERUD

PO­PU­LA­ERT: Men nå kan det bli slutt på at tu­ris­ter kas­ter seg ut i Tokyo-tra­fik­ken i go­karts ikledd Su­per Ma­rio-ko­sty­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.