Knall­spurt

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Toyo­ta har va­ert den sole­kla­re num­mer to i den nors­ke per­son­bil­mar­ke­det i fle­re år, og det har de va­ert len­ge i år også. Men nå kan det se ut til at kam­pen om sølv­plas­sen etter Vol­ks­wa­gen kan bli plag­somt tett med Nis­san som vir­ke­lig har langt inn høy­gi­ret på etter­som­mer­en. Ved ut­gan­gen av sep­tem­ber er det kun 800 som skil­ler de to etter at Toyo­ta-le­del­sen var over 1.125 bi­ler ved halv­års­skif­tet. Selv­sagt er det Le­af som dri­ver hele frem­gan­gen og sel­ger langt mer enn Golf.

FOTO: IVAR ENGERUD

KJEMPESUKSESS: Nis­san Le­af har stor fart i det nors­ke mar­ke­det og har re­gist­rert over 9.000 bi­ler ved ut­gan­gen av sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.