Be­stan­den stu­per

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Det be­gyn­ner å bli noen år si­den den sis­te nye Saab ble re­gist­rert i Sve­ri­ge, og nå be­gyn­ner mer­ket å bli et sta­dig sjeld­ne­re syn på vei­en. For vel fem år si­den rul­let over 323.000 Saab på svens­ke vei­er, men nå er be­stan­den for lengst gått un­der 200.000. Fra å ha va­ert over syv pro­sent av den rul­len­de bil­par­ken i Sve­ri­ge er an­de­len nå un­der fire pro­sent. Rundt ti pro­sent av de gjen­va­eren­de bi­le­ne skro­tes hvert år, inn­til bruks­bi­le­ne er borte og man står igjen med en­tu­si­ast­bi­le­ne.

SCENESKIFTE: I Sve­ri­ge var det tid­li­ge­re Saab å se over alt, men nå skro­tes ti­tu­sen­vis av bi­ler hvert år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.