Ex­tra­suk­sess

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Ex­tra-kon­sep­tet som Palum­bo Su­per­yachts har ut­vik­let og pre­sen­tert un­der merke­nav­net ISA, har slått an. Det er nok ikke ut­se­en­de kjø­per­ne har falt for, men sna­re­re at kon­sep­tet gir mas­se plass om­bord uten for man­ge trap­per. På sen­som­mer­en solg­te ISA den tred­je Ex­tra-yach­ten. Det er en 93 fo­ter. Verf­tet har un­der byg­ging en yacht på 76 fot og en på 126 fot. Ex­tra 93 har plass til ti gjes­ter. Eier­lu­ga­ren er plas­sert foran på ho­ved­dek­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.