Dob­belt­dek­ker

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Det er vans­ke­lig å be­skyl­de ka­ta­ma­ran­pro­du­sen­ten Sun­re­ef for å lage bå­ter og yach­ter med høy es­te­tikk. Det be­kym­rer ikke po­lak­ke­ne, for de fles­te kjø­per­ne er mest opp­tatt av vo­lum. Og det får de i den nye 88-fo­te­ren til verf­tet. Om­bord er det en bo­fla­te på mer enn 300 kvad­rat­me­ter. Sun­re­ef kal­ler mo­del­len for dob­belt­dek­ker. Un­der fly­brid­gen og over eier­lu­ga­ren har de la­get et styre­hus slik at bå­ten min­ner om det ame­ri­ka­ner­ne kal­ler RPH.

MYE VO­LUM: Et eks­tra dekk gjør at skip­pe­ren har en fin ar­beids­plass om­bord i ka­ta­ma­ra­nen som er 26,8 me­ter lang og 11,2 me­ter bred.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.