In­gen du­sin­vare

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Otam byg­ger bare på be­stil­ling og det er ikke per­soner med hang til å va­ere A4 som be­stil­ler den ita­li­ens­ke mons­ter­bå­ten.

Otam pre­sen­ter­te 85 GTS med et opp­sikts­vek­ken­de over­bygg i fjor. Kun­den vil­le ha en mer klas­sisk form og hos Otams får kun­de­ne det som de vil. Kun­den bru­ker sin egen de­sig­ner, fransk­man­nen Joseph Di­rand, både på eks­te­ri­ør og in­te­ri­ør. De tek­nis­ke løs­nin­ge­ne står Otam for. Bå­ten ut­sty­res med to Mtu-mo­to­rer kob­let til Arne­sond­rev. Topp­far­ten lo­ver verf­tet blir minst 45 knop.

FOTO: OTAM

LEVERES TIL VÅR­EN: Otam er godt i gang med den førs­te 85 GTS som er snaut 26 me­ter lang. Bå­ten leveres i juni 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.