Til­pas­nings­dyk­tig

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Rett før båt­mes­sen i Mona­co in­for­mer­te Amels om at de had­de solgt enda et ek­semp­lar av 242. 242 har va­ert en suk­sess for det ne­der­lands­ke verf­tet i 70 - 80 me­ters seg­men­tet. Eks­te­ri­ø­ret, som verf­tet kan jus­te­re litt på, er de­sig­net av Tim Hey­wood.

Amels de­di­ke­rer i sin hel­het et dekk til ei­e­ren som får en «lu­gar» på na­er­me­re 400 kvad­rat­me­ter med ut­sikt for­over over bau­gen. På det ned­re dek­ket har yach­ten en tre­nings- og vel­va­ere­av­de­ling med en stor bade­platt­form som kan fel­les ned.

FOTO: AMELS

PÅ LØ­PEN­DE BÅND: Amels har to 74-me­ter un­der byg­ging. En er solgt. Den nes­te kan leveres til som­mer­se­son­gen 2020.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.