Satser på ro­bo­ter

Finansavisen - Motor - - TEST -

Få job­ber er mer mono­to­ne enn det å kjø­re laste­bil. Ford gjør som Te­s­la og vil at ro­bo­te­ne skal over­ta.

Selv­kjø­ren­de bi­ler er et tema som sta­dig duk­ker opp, men som gir oss over nor­malt bil­frels­te spe­si­elt tun­ge øye­lokk. F-vi­sion fra Fords tyr­kis­ke laste­bil­di­vi­sjon byr på aero­dy­na­mis­ke lin­jer som får Te­s­la Se­mi til å se re­gel­rett kan­te­te og gam­mel­dags ut. De­sig­nen skal va­ere in­spi­rert av tegne­se­ri­er, og det snak­kes om auto­no­mi­tet på nivå 4. Det be­tyr at laste­bi­len kan kjø­re av seg selv uten men­nes­ke­lig hjelp. Det er rik­tig­nok et fø­rer­sete og ratt, om det skul­le va­ere be­hov. Elek­trisk driv­lin­je og null­ut­slipp lo­ves.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.