Fiskeg­adgets

Finansavisen - Sport og fritid - - INNHOLD -

Har du pla­ner om å hol­de deg tørr mens du står i lakse­el­ven i som­mer er tro­lig Simms det sik­res­te val­get når det kom­mer til vade­ut­styr. Nytt av året er at sel­ska­pet har opp­gra­dert lett­vek­te­ren He­ad­wa­ters. Vade­buk­sen er til­tenkt de som bru­ker bena mye un­der fiske­tu­ren da den er let­te­re enn for de and­re buk­se­ne fra Simms. Den er en­kelt ut­styrt med tre­lags Gore­tex, bryst­lom­me og grus­be­skyt­te­re. En høy dol­lar­kurs drar pri­sen i va­e­ret.

må du reg­ne med å be­ta­le.

5.500 kro­ner

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.