Øy­ne i nak­ken

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

Gar­min Va­ria syk­kel­radar er ver­dens førs­te ra­dar­sys­tem for syk­ler, og vars­ler om kjøre­tøy bak deg med en rekke­vid­de opp­til 140 me­ter. På­kjørs­ler bak­fra er vik­tig år­sak til døds­fall for syk­lis­ter. Syste­met kan bru­kes selv­sten­dig el­ler kan in­te­gre­res søm­løst med kom­pa­tib­le Gar­min Ed­ge-syk­kel­com­pu­te­re.

„„Pris: 2.899 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.