Ver­sjon 3.0

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

Triac re­vo­lu­sjo­ner­te stav­bran­sjen da den kom, og nå er ver­sjon 3.0 kom­met. Den er som van­lig let­te­re og sti­ve­re enn for­gjen­ge­ren. Strop­pen er flyt­tet høy­ere opp på hånd­ta­ket, fes­tet på strop­pen er blitt smar­te­re og pri­sen er også jus­tert opp.

„„Pris: 3.999 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.