Barne­heis

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

Her har du en sekk for dem som har slit­ne barn med på tur. To strop­per bak på sek­ken kan trek­kes raskt ut, og du får med deg det grå­ten­de bar­net vi­de­re. Strop­pe­ne går inn igjen av seg selv når bar­na slip­per. Snow­mu­le er pa­ra­dok­salt nok ut­vik­let i Stor­bri­tan­nia, men er prak­tisk i al­pin­bak­ken el­ler lang­renns­spo­ret.

„„Pris: 1.999 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.