Hol­der deg på bena

Finansavisen - Sport og fritid - - LAKSEFISKE -

Simms har også be­nyt­ter sjan­sen og opp­gra­dert He­ad­wa­ters-vade­sko­ene. De får val­get mel­lom filt- el­ler Vi­bram-så­ler un­derst- Sist­nevn­te er det mest miljø­venn­li­ge val­get mens filt­så­le­ne er tryg­ges­te val­get som hol­der deg på bena na­er­mest uan­sett hvor glatt det er i elva el­ler van­net. Beg­ge ut­ga­ve­ne er lett­vek­te­re og over­si­den av sko­en er ut­styrt med glatt la­er som skal hind­re at flue­snø­ret fes­ter seg un­dø­ven­dig til sko­ene mens du står i van­net. Igjen sen­der dol­lars­kur­sen pri­sen opp.

må du ut med for å sik­re deg et par.

kro­ner 2.400

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.