Li­be­ral sol­strå­le

Finansavisen - Sport og fritid - - LAKSEFISKE -

Det kan­skje vik­tigs­te ut­sty­ret du har som flue­fis­ker er det du fes­ter på en­den av snø­ret, nem­lig flua. Guid­e­line har opp­gra­dert flue­se­ri­en sin for året, og den mest spen­nen­de ny­he­ten er vi­dere­ut­vik­lin­gen av flue Sun­ray Sha­dow. Sist­nevn­te flue er tro­lig den flua med mest lak­ser på sam­vit­tig­he­ten sam­men med Fran­cis-flua. Guid­e­line har til­ført Sun­ray Sha­dow et fiske­lig­nen­de hode, så gjen­står det å se om lak­sen er li­be­ral el­ler kon­ser­va­tiv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.