For syk­kel­ner­den

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

Den­ne syk­kel­com­pu­te­ren fra Wa­hoo tar opp kam­pen mot Gar­min og Po­lar som do­mi­ne­rer mar­ke­det på syk­kel. Den har alle på­krev­de funk­sjo­ner som GPS, ANT+, Blueto­oth smart og kart. Den kan også kob­les opp mot elek­tro­nis­ke gir som Di2 og and­re grup­per. Gir deg også mu­lig­he­ten til å føl­ge med på seg­men­ter i Stra­va mens du syk­ler dem, og hvor­dan du lig­ger an.

„„Pris: 2.499 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.