The Wall Stre­et Jour­nal

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Nik­ki Ha­ley klar­te å kom­bi­ne­re stil­lin­gen som FN-am­bas­sa­dør med å va­ere uenig med pre­si­dent Trump i all åpen­het. Nå tar hun en pau­se et­ter to år i job­ben. Skal vi tip­pe at hun sik­ter mot høy­ere po­li­tis­ke verv? For ek­sem­pel i 2024?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.