Die Welt

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Po­pu­lis­te­ne i Ro­ma gam­bler på at euro­so­nen vil fra­vi­ke sine øko­no­mis­ke krav til med­lems­lan­de­ne. I sin tid søk­te ita­lie­ner­ne seg inn i euro­en på grunn av ulem­pe­ne med å ha en svak va­lu­ta. Men hvis euro­lan­de­ne til­la­ter at den ita­li­ens­ke re­gje­rin­gen øser ut pen­ger på kri­ta, er det i så fall opp­skrif­ten på å gjø­re euro­en til den nye li­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.