Die Welt

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Trump fun­ge­rer som en bremse­kloss for kon­junk­tu­re­ne i Tysk­land. 50 mil­li­ar­der euro er reg­nin­gen for Trumps toll og trus­ler, og re­ak­sjo­ne­ne som har fulgt i kjøl­van­net. Det be­lø­pet går Tysk­land glipp av som føl­ge av mang­len­de øko­no­misk vekst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.