Da­gens In­du­stri

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Sty­ret i Capio an­be­fa­ler ak­sjo­na­ere­ne å tak­ke ja til bu­det fra det frans­ke om­sorgs­fore­ta­ket Ram­say Gé­né­ra­le de San­té. Det vil va­ere et tap for Stock­holm­bør­sen å mis­te Capio, men bu­det er også en at­test på at svensk om­sorgs­bran­sje har en sterk po­si­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.