Olje­pri­sen vi­de­re ned

Finansavisen - - RÅVARER KRAFT - Heg­nar.no

Brent-ol­jen var ved børs­slutt ned 1,9 pro­sent til 81,53 dol­lar fa­tet, som var ned fra rundt 84,10 dol­lar ved stenge­tid i Oslo ons­dag.

– Så len­ge vi fort­set­ter å se bredt ba­sert svak­het i ak­sje­mar­ke­det, vil det be­gyn­ne å smit­te over på and­re om­rå­der også, og sa­er­lig ener­gi etter­som alt hand­ler om øko­no­mis­ke for­vent­nin­ger, sier tek­nisk ana­ly­ti­ker Brian LaRo­se hos Uni­ted-ICAP til Reu­ters.

En over­ras­ken­de høy la­ger­byg­ging i USA tyn­get også ol­jen. Iføl­ge Ame­ri­can Pe­tro­le­um Insti­tute økte de ame­ri­kans­ke rå­olje­lag­re­ne med 9,8 mil­lio­ner fat i for­ri­ge uke, mot en ven­tet opp­gang på 2,6 mil­lio­ner fat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.